Za komfort si ľudstvo platí a môže platiť ešte vyššiu „environmentálnu daň.“ Napovedá názov druhej májovej Vedeckej cukrárne

Pravidelné podujatia Vedeckej cukrárne ešte stále nemôžu prebiehať v tradičnej forme, za účasti publika. Online prostredie je však priestorom, vďaka ktorému jej prednášky môže sledovať ešte viac záujemcov. Zároveň je to príležitosť, ponúknuť ich aj častejšie. V Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR takúto možnosť využili. V máji ponúknu v poradí už druhú prednášku tradičného podujatia. Témou bude klimatická zmena.        

Klimatická zmena: Dokážeme si udržať svoj komfort, a zároveň zlepšiť vyhliadky ľudstva? znie názov aktuálne pripravovanej prednášky Vedeckej cukrárne. Hosťom bude Dr. Ing. František Simančík, vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Pomôcť objasniť by mal paradox súčasnej doby, spočívajúci v úpornej snahe ľudstva po rastúcom komforte, ktorá však s vysokou pravdepodobnosťou vyústi do extrémnych environmentálnych problémov. Jednou z hlavných myšlienok prednášky je fakt, že naše správanie sa, ako ľudí, je potrebné prehodnotiť a zmeniť ho, aby sme sa v budúcnosti čo najviac vyhli environmentálnym problémom.

Prednáška je určená študentom a širokej verejnosti. Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti. Záznam bude zverejnený 2. júna 2020 prostredníctvom YouTube kanálu CVTI SR.

Záujemcovia sa môžu zapojiť aj zaslaním vlastných otázok. Či už na Facebook stránke podujatia alebo cez slido.com.

Otázky je možné zasielať do 26.5.2020 do 9.00 hod.  

Dôležité odkazy: Vedecká cukráreň  / Facebook udalosť  /  www.slido.com (heslo: cukraren)

Posledný update stránky: 2020-05-20 10:49