Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

SLORD: Výskumno-inovačné aktivity štátov EÚ v boji proti koronavírusu. Ťažiskový informačný portál pre projekty programu Horizont 2020 má novú platformu.

Jednotnú informačnú „strechu“ pre projekty programu Horizont 2020 poskytuje Portál Funding & Tenders. Záujemcom aj odborníkom ponúka prehľad o príležitostiach, ktorými disponujú jednotlivé programy riadené Európskou komisiou aj jej ďalšími orgánmi. Aktuálne tiež portál reaguje na súčasnú situáciu pandémie koronavírusu. Jeho nová platforma bude poskytovať prehľad aj o tom, aké výskumno-inovačné aktivity riešia v tomto smere jednotlivé európske krajiny.


Viac informácií

Hľadajú sa úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikania. Slovak Business Agency spúšťa nový ročník európskej súťaže, ktorá ocení najnápaditejšie z nich.

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikania. Chce zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Prihlášky pre aktuálny ročník môžete podať do 5. júna 2020.


Viac informácií

Bonusové e-zdroje, konzultácie e-mailom aj telefonicky či neustále zaujímavé informácie z oblasti vedy a techniky dostupné v online prostredí. CVTI SR aj v aktuálnej situácii ponúka možnosti ako využiť jeho služby.

Súčasná situácia doma i vo svete obmedzila rôzne činnosti. Stále je však viacero možností, ako aj v aktuálnom období môžete mať prístup k potrebným odborným informáciám alebo si prípadne skrátiť čas v domácom prostredí zaujímavosťami z vedy a techniky.

Aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zodpovedne pristúpilo k opatreniam súvisiacimi so šírením koronavírusu na Slovensku. Z tohto dôvodu je viacero služieb a aktivít poskytovaných v obmedzenom režime.


Viac informácií

E-zdroje sú obohatené o špecializované databázy. Vydavatelia reagujú na celosvetovú pandémiu koronavírusu.

CVTI SR poskytuje vďaka vzdialenému prístupu k elektronickým informačným zdrojom jedinečný obsah celosvetových licencovaných databáz. Aj v súčasnej situácii môžu registrovaní používatelia tieto služby plnohodnotne a bez obmedzenia podľa vlastnej potreby využívať. Vydavatelia však promptne reagujú aj na situáciu ohľadom šíriacej sa pandémie. Ponúkajú voľný prístup k špecializovaným e-zdrojom nad rámec licenčných podmienok.


Viac informácií

AKTUÁLNE: IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.


Viac informácií

Slovenskí vedci a ich práca. RVTS aj vďaka spolupráci s CVTI SR priblížilo verejnosti, že práca našich vedcov je živá a atraktívna.

RTVS vo svojej rozhlasovej relácii priblížila verejnosti význam práce slovenských vedcov. Redaktorka Eva Pribylincová sa s niektorými z nich rozprávala aj vďaka CVTI SR.

CVTI SR totiž s niektorými z vedcov spolupracovalo pri príprave série videií Slovenskí vedci dostupných na YouTube kanáli CVTI SR.


Viac informácií

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: POSUN TERMÍNOV! Celoslovenské kolá súťaží 3D tlač a RoboCup

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 (koronavírus) si dovoľujeme informovať, že celoslovenské kolá súťaží 3D tlačRoboCup sa NEBUDÚ konať v riadne plánovanom termíne.

O ZMENE termínu konania súťaží Vás budeme informovať.


Viac informácií

KORONAVÍRUS │ Obmedzenie služieb CVTI SR

Oznam k úprave poskytovania knižnično-informačných služieb CVTI SR


Viac informácií

Kurz Knihovníckeho odborného minima zrušený

Kurz v termíne 23.3. - 3.4.2020  je ZRUŠENÝ!


Viac informácií

Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy. Vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety.

Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvoliť z viacerých z nich.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>