Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

POZVÁNKA │Históra ukrytá pod vodou

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier. Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť.

Aktuálna prednáška z cyklu podujatí Vedecká cukráreň priblíži históriu ukrytú pod vodou. Téme sa budú venovať odborníčky na archeológiu Miroslava Daňová a Klaudia Daňová.  


Viac informácií

POZVÁNKA │Pôda – náš poklad

Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom.

Séria prednášok Veda v Centre s témou životného prostredia pokračuje treťou prednáškou. Hosťom je expertka v oblasti pôdoznalectva Jaroslava Sobocká.  


Viac informácií

POZVÁNKA │Veda v CENTRE

V súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť
v medicíne, hygiene a výskume.

Témou aktuálnej prednášky z cyklu Veda v CENTRE bude Žiarenie a vírusy. Problematiku priblíži hosť, biofyzik Martin Kopáni.


Viac informácií

„Zelené prednášky“ pokračujú. Novou témou je hmyz

Populárno-náučné prednášky z cyklu Veda v CENTRE pokračujú vo svojej „zelenej sérii.“ Tentokrát je témou z oblasti životného prostredia útočný hmyz. O invazívnom hmyze u nás bude hovoriť zoológ a ekológ Marek Dzurenko.      

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pokračuje v prednáškach Veda v CENTRE. Konkrétne sérii prednášok zameraných na životné prostredie.   


Viac informácií

Oznam študovne špeciálnej literatúry

Služby študovne špeciálnej literatúry budú dočasne len online


Viac informácií

Chystá sa leto s IT Akadémiou

Zážitok z matematiky či fyziky, postaviť si a naprogramovať vlastného robota, možnosť nájsť odpovede na otázky, ako informačné technológie pomáhajú vede.

Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.


Viac informácií

PODCAST │Masové vymierania v histórii

V histórii došlo doteraz k piatim najvýznamnejším obdobiam masového vymierania na planéte Zem. Každým masovým vymieraním sa končí jedna geologická epocha a druhá začína. Vypočujte si najnovší podcast s odborníkom na tému Petrom Bačíkom, vedeckým pracovníkom v  Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a docentom na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Viac informácií

Úspešné prednášky pokračujú novou sériou. Tá zacieli na životné prostredie

Podujatie Veda v CENTRE má za sebou premiéru série prednášok venovaných konkrétnej problematike. Začalo sa mimoriadne aktuálnou témou vírusov. Teraz prichádza nová séria, s rovnako dôležitou a „horúcou“ problematikou. Témy životného prostredia otvorí prednáška zameraná na naše rieky.

Podujatie Veda v CENTRE organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCPVaT) v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Tradične ho charakterizujú prednášky odborníkov na rôzne oblasti života. Len nedávno sa uzavrel prvý cyklus prezentácií venovaných jednej problematike. Spájala ich dnes všadeprítomná téma vírusov. Rovnako aktuálna bude aj druhá séria. Zameria sa na otázky životného prostredia.


Viac informácií

POZVÁNKA│Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov

Podľa najväčšieho barda slovenskej ľúbostnej poézie Andreja Sládkoviča je dvojica zamilovaných "ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene." Aktuálnou online prednáškou v cykle podujatí Veda v CENTRE prevedie docent Peter Bačík, ktorý sa v rámci svojej vedeckej práce zaujíma aj o farby minerálov, procesy ich vzniku, ich analýzu a využitie optickej absorpčnej spektroskopie vo výskume minerálov.


Viac informácií

Študenti ukázali, že majú šancu uspieť v dnešnej znalostnej spoločnosti

Mobilné aplikácie, aplikácie pre internet vecí, inteligentné rozhranie, rôzne softvérové riešenia. Aj tieto praktické výstupy sú výsledkom prác študentov. Vytvorili ich s citom pre inovácie, na základe analýz prostredí, pre ktoré aplikácie vytvárali. Aktuálne ich predstavili na online konferencii, ktorú mohla sledovať široká verejnosť.

 


Viac informácií
<< < | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>