Vyberáme z druhého konferenčného dňa – platforma Transfera.cz, regionálne inovačné centrá vodíkové technológie, ale aj víťazi

Druhý deň spájania dvoch „svetov“ pokračuje. COINTT 2021 dnes napríklad približuje platformu z Českej republiky, ktorá sa pohybuje medzi akademickou obcou a politickými kruhmi. Diskutovať sa bude o význame regionálnych inovačných centier. A zodpovedia sa otázky nielen o vodíkových technológiách, ale aj o podnikateľoch z kreatívneho priemyslu a ich vedomostiach o duševnom vlastníctve. Konferencia sa už tradične uskutoční v rámci jej troch TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION stage.   

Konferenčný stage TECHNOLOGY TRANSFER otvorí dnes ako keynote spíker Růžena Štemberková, podpredsedníčka českej národnej platformy Transfera.cz. Predstaví myšlienku a význam platformy pre transfer technológií v Čechách, ktorá vznikla tak z inšpirácie zo zahraničného prostredia, ako aj domáceho rozrastania sa kancelárií pre prenos technológií do praxe na českých verejných vysokých školách a akademických inštitúciách.         

Na slovenské prostredie sa zameria panelová diskusia dôležitých stakeholderov v oblasti inovačného potenciálu a jeho využitia. TECHNOLOGY TRANSFER stage bude tak pokračovať diskusiou o regionálnych inovačných centrách v našej krajine. František Jakab, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na TUKE sa spoločne so svojimi diskutujúcimi pozrie na záujem zúčastnených stakeholderov o takéto centrá, ale aj podporu pri ich budovaní. Diskutovať k téme bude Ján Híveš, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU v Bratislave; František Simančík, manažér pre vedu a výskum z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Pridajú sa aj zástupcovia z oblasti samospráv – Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a Janka Pálková, vedúca oddelenia Catching-up Regions z Banskobystrického samosprávneho kraja. Praktické skúsenosti z Českej republiky priblíži Jindřich Weiss, vedúci tímu podpory podnikateľov Juhomoravského inovačného centra v Brne (JIC Brno).

INNOVATION a COOPERATION stage si položia aj dve zaujímavé otázky. Vodíkovým technológiám a mobilite je venovaná panelová diskusia na INNOVATION stage. Konkrétne sa pozornosť venuje nízkouhlíkovému zariadeniu na skladovanie vodíka, ktoré vyvinuli na TUKE v spolupráci s CVTI SR a zamýšľanému transferu tejto technológie do dopravy na Slovensku. Technológiu priblíži Tomáš Brestovič, prodekan pre inovácie a transfer technológií zo Strojníckej fakulty TUKE v Košiciach. S Tomášom Gughom, generálnym riaditeľom pre inovácie zo spoločnosti Matador Holding, sa otvorí téma výroby vodíkových dopravných prostriedkov. A to nielen v duchu ako začať, ale i na aký trh cieliť. Diskusiu povedie Pavol Pleva zo SIEA.

COOPERATION stage sa bude v jednej z diskusií pýtať na to, čo vlastne podnikatelia vedia o inováciách a duševnom vlastníctve. Spoločnú reč nájdu v tomto prípade Lenka Bednárová, vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológií, Odboru transferu technológií v CVTI SR, Ján Havier, hlavný regionálny odborný koordinátor projektu Národné podnikateľské centrum zo Slovak Business Agency, ale aj Radovan Čechvala, partner z Inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. a Ondrej Chovanec, spoluzakladateľ spoločnosti REZZTEK®.

Druhý konferenčný deň COINTT 2021 smelo možno nazvať i slávnostným. Svoje ocenenie si prevezmú víťazi jednotlivých kategórií Ceny za transfer technológií na Slovensku. CVTI SR snahu inovátorov a inovačných kolektívov v rámci procesu transferu technológií ocení už po deviatykrát.     

Dvojdňová konferencia COINTT 2021, ktorú organizuje CVTI SR  je priestorom, kde všetci zainteresovaní do týchto procesov, získajú informácie o stave transferu technológií z akademického prostredia do priemyslu na Slovensku. Poskytne sa im prehľad o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikaní. Spoločne s prezentujúcimi odborníkmi zistia, ako je možné zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska.

 

PROGRAM COINTT 2021

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2021)

19. – 21. 10. 2021

„Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií

a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní“

Posledný update stránky: 2021-10-21 09:26