Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Predstavte svoj projekt so spoločenským dopadom a získajte propagačnú podporu

Poďte predstaviť svoj projekt zameraný na sociálne a altruistické podnikanie. Možno práve vy získate profesionálnu komunikačnú podporu či propagačné video.

Aktuálna výzva prepája sociálnych podnikateľov s  klasickými podnikateľmi a je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na sociálne podnikanie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  


Viac informácií

Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní. Aktuálne získate hodnotné informácie bezplatne

Problematika sociálneho podnikania, nezištná pomoc či spolupráca so sociálnymi podnikmi v záujme obojstranného napredovania. Ak sú práve toto témy, ktoré vás zaujímajú, v tom prípade sú plánované bezplatné webináre sú určené práve vám. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE pripravilo tieto online podujatia v spolupráci so špičkovými odborníkmi.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov.


Viac informácií

Môžeme byť lepší a pomôcť Európe riešiť spoločné výzvy. Aktuálne aj tie v zelenej doprave

Slovenskí podnikatelia, výskumníci, inovátori s vlastnými – zelenými – riešeniami v oblasti dopravy a mobility predstavia svoju jedinečnosť na európskej úrovni. Medzinárodné online podujatie im pomôže zorientovať sa v možnostiach programu Horizont Európa a/alebo nájsť si potenciálneho partnera pre spoluprácu do projektu.

Európska výskumno-inovačná politika sa vyvíja v čase a aktívne reaguje na najnovšie výzvy. Jednou z nich je jednoznačne aj zelená doprava. Aj v tomto prípade sú riešenia v inovatívnych projektoch. No a tie podporuje rámcový program pre výskum a inovácie Horizont Európa. Ako využiť jeho nástroje, vďaka ktorým je možné financovať vlastné projekty či ako získať grant sa aktuálne dozvedia slovenské subjekty na medzinárodnom virtuálnom podujatí MOBILITY & TRANSPORT DAYS  (27. – 1.6. 2021). Slováci tak majú šancu predstaviť svoje zelené riešenia, uspieť aj v Európe a pracovať so špičkovými partnermi.


Viac informácií

Webináre Web of Science

25.5.2021 o 10.00 hod a 27.5.2021 o 13.30 hod.    


Viac informácií

Ukážte Európe svoje riešenia pre zelenú dopravu

Európa má veľké ciele, vďaka ktorým chce znížiť vplyv dopravy a mobility na životné prostredie. Podnikatelia, inovátori, výskumníci, subjekty s vlastnými inovatívnymi – zelenými – riešeniami máte aktuálne príležitosť predstaviť na medzinárodnom online podujatí. Získať môžete podporu svojho projektu v rámci európskeho programu na financovanie výskumu a inovácií, ale aj partnera pre spoluprácu.

Máte záujem získať informácie o vývoji súčasnej európskej výskumno-inovačnej politiky? Zaujímate sa o nástroje, vďaka ktorým môžete financovať svoje projekty v oblasti dopravy a mobility? Chcete sa priamo uchádzať o grant v programe EÚ na podporu výskumu a inovácií – Horizont Európa?

Spomínané otázniky zodpovie medzinárodné virtuálne podujatie MOBILITY & TRANSPORT DAYS (27. – 28. 5. 2021)


Viac informácií

Tvorí sa silná odborná podpora pre zelený automobilový priemysel

Konkrétna medzinárodná spolupráca má zlepšiť procesy v automobilovom priemysle a znížiť ich dopad na životné prostredie. Aktuálne podporí najmä komunikáciu s mladou generáciou a praxou.

Centrum vedecko-technických informácií SR  (CVTI SR) spoločne s ďalšími zahraničnými projektovými partnermi pracuje na odborných výstupoch, ktoré ocenia študenti aj zainteresované podniky.


Viac informácií

Virtuálna konferencia SciVal a Scopus

Virtuálna konferencia SciVal a Scopus sa koná v dňoch 18. 5. - 20. 5. 2021

Témy konferencie:

Covid-19: dopad a implikácie vo výskume a vzdelávaní na vysokých školách, rozširovanie spolupráce vo výskume, analýza dát pre strategické rozhodovanie, stratégia výskumu a financovanie a budúcnosť databáz SciVal a Scopus - aktualizácia a vylepšenie produktov


Viac informácií

Ako vidia súčasné sociálne podnikanie odborníci? Poďte s nimi skonzultovať svoje projekty a podnety na online workshopoch

Pôsobíte v sociálnom podnikaní? Ste registrovaný sociálny podnik? Zvažujete nejaký vlastný sociálny projekt alebo máte k tejto téme jednoducho blízko? Prijmite pozvanie  Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na sériu bezplatných online workshopov. Cieliť budú na najatraktívnejšie témy sociálneho podnikania.

V rámci medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE pripravilo CVTI SR sériu bezplatných online podujatí. Odznejú v nich tie najzaujímavejšie informácie  nielen pre sociálnych podnikateľov.


Viac informácií

Prístup do databázy z oblasti infekčných chorôb

Pre registrovaných používateľov CVTI SR do 30. 6. 2021


Viac informácií

Digitalizácia a Európa. Webinár priblíži aktuálne príležitosti

Vedci inovátori či výskumné inštitúcie zamerané na súčasnú oblasť digitalizácie môžu využiť aj európske príležitosti. Aké sú, ako byť ich súčasťou predstavia odborníci. Národná kancelária Horizontu, so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), pripravuje k téme webinár.


Viac informácií
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>