Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Slovenská veda a výskum „nazbierali body“ úspechu

Slovenská veda a výskum sú kvalitné a dokážu byť partnerom európskej špičke. Potvrdilo to aj aktuálne hodnotenie slovenských projektových návrhov v európskej výzve. Vysoké boli nielen body, ale aj počet úspešných.

Národná kancelária Horizontu, so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) potvrdzuje, že vo výzve prepájajúcej vedecké inštitúcie s tými najlepšími v Európe, uspela až polovica našich žiadateľov.   


Viac informácií

Trvalé identifikátory. Pojem, ktorý patrí k manažovaniu výskumných dát

Autori publikujúci vedecké články, zástupcovia vedeckých časopisov, ale aj vedecká komunita vo všeobecnosti, by mala poznať pojem trvalé identifikátory.

Túto významnú súčasť aj otvorenej vedy a ich podstatu priblíži Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v pripravenom webinári. Už 1.6. 2

 


Viac informácií

Budú sa digitalizovať ďalšie diela s významnou historickou tematikou

Od minulého roka dostalo digitálnu podobu mnoho našich významných diel s historickou hodnotou. Aktuálne pribudnú cenné diela aj z oblasti Záhoria.

Za spomenutými aktivitami je  Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR), jeho projekt konzorcia Knižnice pre Slovensko a konkrétne ponuka na zabezpečenie digitalizácie vybraného fondu partnerským knižniciam.


Viac informácií

Pojem čisté letectvo? Veľká výzva aj pre výskum

Európsky program podpory vedy a inovácií cieli aj na stále rozvíjajúcu sa leteckú dopravu. Informácie k najnovšej výzve, ako aj možnostiam partnerských spoluprác zhrnie informačný deň.

Viete aké ciele má Európske partnerstvo CAJU pre čisté letectvo? Chcete sa stať partnerom či kľúčovým hráčom v projektoch sektoru letectva?   


Viac informácií

WEBINÁR│Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh

Vedieť správne hľadať odborné zdroje informácií šetrí najmä čas. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo webinár, kde účastníkom lektorka ukáže, ako tento čas získať. Konkrétne pri vyhľadávaní e-časopisov a kníh v konkrétnych databázach.    

WEBINÁR │ Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh│  4.5. 2022, 10.00 -11.00 hod. 


Viac informácií

WEBINÁR│Copyright a verejné licencie

Verejné licencie nie sú pre nás úplne nový pojem a svoje miesto majú aj v Autorskom zákone SR. Vieme však, aké druhy verejných licencií máme k dispozícii? Prečo a ako ich používať?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje webinár, v ktorom sa podrobnejšie pozrieme  na známe licencie Creative Commons, ako aj na ďalšie typy licencií vhodné pre iné výstupy vedeckých projektov, ako sú články alebo monografie.


Viac informácií

Vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie u nás silnie

Umelá inteligencia sa stáva nástrojom rozvoja, konkurencieschopnosti aj ekonomického rastu. Tempu jej vývoja musí stíhať aj vzdelávanie v tejto oblasti.

Vďaka národnému projektu, ktorý podporuje inovatívne vzdelávanie pre potreby súčasnej spoločnosti, sa na našich vysokých školách vyučujú nové predmety a aktualizujú sa študijné materiály. 

Oblasť umelej inteligencie sa stala jednou z významných tém konkrétnej aktivity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Konkrétne v rámci podaktivity 2.1 Inovácia prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

Odteraz sú tu Knižnice pre Slovensko

Knižnice u nás samozrejme zohrávajú a majú zohrávať významnú rolu vo verejnom sektore. Vždy je však príležitosť ponúknuť nové služby, vždy je príležitosť profesijne sa vzdelávať.

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Partnerské knižnice, cez konkrétne aktivity túto možnosť knižniciam aktívne ponúka. Po roku od svojho premiérového školenia mení názov a odteraz je spoločne so zapojenými knižnicami konzorciom Knižnice pre Slovensko.


Viac informácií

Digitálne zručných knihovníkov je stále viac

Viacerí knihovníci zapracovali na svojich digitálnych zručnostiach. Bez problémov ich využívajú následne aj vo svojej praxi. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vďaka vlastnému projektu Partnerské knižnice vedie vzdelávacie aktivity pre knihovníkov. Tí sa stávajú aj programátormi - začiatočníkmi či tvorcami 3D modelov.   

Na projekte Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR) - Partnerské knižnice - sa intenzívne podieľa aj jeho kreatívna dielňa Fablab. Vzdelávanie knihovníkov v oblasti digitálnych a Industry 4.0 zručností pokračuje aktívne aj tento rok.


Viac informácií

Občianska veda je realitou. Čo je v nej nové?

Všetci môžeme podporovať rozvoj, inovácie, lepšiu spoločnosť. Stačí, ak poznáme, a samozrejme navyše sa aj zapojíme do projektov občianskej vedy. Ako na to? Aké sú možnosti na Slovensku? Zistíme spoločne so zainteresovanými.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje webinár s tými najpovolanejšími odborníkmi k téme.

Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>