Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Vyberáme z druhého konferenčného dňa – platforma Transfera.cz, regionálne inovačné centrá vodíkové technológie, ale aj víťazi

Druhý deň spájania dvoch „svetov“ pokračuje. COINTT 2021 dnes napríklad približuje platformu z Českej republiky, ktorá sa pohybuje medzi akademickou obcou a politickými kruhmi. Diskutovať sa bude o význame regionálnych inovačných centier. A zodpovedia sa otázky nielen o vodíkových technológiách, ale aj o podnikateľoch z kreatívneho priemyslu a ich vedomostiach o duševnom vlastníctve. Konferencia sa už tradične uskutoční v rámci jej troch TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION stage.   


Viac informácií

COINTT 2021│ Ján Kyselovič: „CVTI SR musí zohrávať absolútne kľúčovú úlohu vo vytváraní a akcelerovaní infraštruktúry pre transfer technológií.“

Konferenciu  COINTT 2021, spájajúcu akademický svet s tým podnikateľským, dnes svojím príhovorom otvoril aj Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Vo svojich slovách pripomenul, že COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 je jednou z najvýznamnejších konferencií, ktorú CVTI SR organizuje.


Viac informácií

COINTT 2021: Vyberáme z prvého konferenčného dňa – spolupráca vedy s praxou, inovačný potenciál Slovenska aj dostupné služby

Akademický a podnikateľský si bude povedomejší už od prvého dňa podujatia, ktoré tieto dva „svety“ spája. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 prináša dnes prezentáciu zástupcu podnikateľského prostredia, ale i izraelského experta na startupy a ich akcelerátory. Títo prezentujúci sú dvoma z troch hlavných rečníkov konferencie. Témy ďalších programových vstupov cielia na legislatívu či vytváranie inovačných centier na Slovensku. Konferencia sa už tradične uskutoční v rámci jej troch TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION stage.   


Viac informácií

COINTT 2021: Aby prepojenie akademického prostredia a podnikateľov nebolo len symbolické

Akademici, inovátori a podnikatelia si potrebujú spoločne porozumieť. Vnímať vzájomný potenciál pre zhodnotenie svojej práce a pre konkurencieschopnosť. Diskutovať a naštartovať kroky spoločnej spolupráce môžu aj na podujatí, ktoré ich spája. V utorok 19. októbra sa začína druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 Hlavných aktérov spája práve preto, aby vzájomne podporili transfer technológií.  


Viac informácií

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami. Organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku sa dobrovoľne prihlásili k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce.Viac informácií

Získajte prístup k zahraničnej tlači

Nielen svetové odborné databázy, ale aktuálne aj zahraničná tlač. Ponuka elektronických zdrojov, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) svojim používateľom sa dočasne rozširuje o databázu PressReader.


Viac informácií

Corrosion day

Webinár dňa 13. 10. 2021 od 11.00 hod. do 15.00 hod.


Viac informácií

S pojmom vedecká integrita sa je potrebné stotožniť. Praxi pomôžu jasne definované záväzky

Vedecká integrita má byť neoddeliteľnou súčasťou akademickej aj výskumnej praxe. Reálne prežívať pojem integrity praxi pomôžu aj jednoznačne sformulované záväzky pripravenej národnej deklarácie na posilnenie vedeckej integrity na Slovensku.

O vôbec prvom oficiálnom dokumente k problematike sa hovorilo na rovnako vôbec prvej celoslovenskej konferencii venovanej tejto téme. Zorganizovalo ju Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré odborne zastrešilo aj prípravu národného dokumentu.


Viac informácií

Webináre Elsevier

Webináre vydavateľstva Elsevier v mesiaci október


Viac informácií

Štúdium či prax v medicíne. Dočasne sú k dispozícii dve nové odborné databázy

Ponuka elektronických informačných zdrojov sa aktuálne rozšírila. Približne do polovice októbra je možné využiť dve vysokošpecializované medicínske databázy.

Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) na základe spolupráce s vydavateľstvom Wolters Kluwer sprístupňuje databázu plných textov aj pomocníka pre klinické rozhodovanie.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>