Pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých

Nevidiaci, slabozrakí a inak zdravotne postihnutí občania v rozsahu odôvodnenom zdravotným postihnutím môžu ako registrovaní používatelia CVTI SR (pozri podmienky registrácie) využívať počítačové/internetové pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých vo všeobecnej študovni.

Registrovaný používateľ CVTI SR má k dispozícii televíznu lupu, MP3 prehrávač, počítač s hlasovým výstupom MAGIC a JAWS, skenerom a prístupom na internet, brailovskú klávesnicu.

Formou prezenčného štúdia je možné na pracovisku čítať tlačené knihy a časopisy z knižničného fondu CVTI SR (pozri online katalóg CVTI SR).
Osobitne upozorňujeme na možnosť čítania STN noriem, patentov a firemnej literatúry ako aj oficiálnych publikácií depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, EÚ.
Okrem toho je v digitálnej forme dostupných 10 časopisov (pozri zoznam súbor vo formáte PDF), vydávaných Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči (ďalej SKN v Levoči).

Ak je používateľ CVTI SR tiež registrovaným čitateľom SKN v Levoči, môže zo stanice využiť kompletnú ponuku digitálnej knižnice SKN.
 

   
Odkazy a linky
:

Posledný update stránky: 2013-11-18 15:10