Vedecká cukráreň: Kde všade nájdeme DNA v našom tele?

Termín: 24.4.2018, 9:00 - 24.4.2018, 11:00

DNA, teda deoxyribonukleová kyselina, predstavuje jednu z najväčších molekúl v našich bunkách. Pozostáva z 3 miliárd písmeniek, nukleotidov  a v jadrách sa nachádza  v podobe 23 párov chromozómov. Jej význam je ozaj dôležitý, pretože predstavuje akési dátové úložisko našej genetickej informácie. A navyše,  vďaka novým technológiám ju dnes dokážeme celkom dobré čítať. Dokážeme tak odhaliť napríklad (výraz trebárs sa používa skôr v hovorovej reči )hroziace ochorenia. Zároveň v nej nájdeme dôkazy o našej histórii, nielen to,  kto sú naši rodičia, ale aj to, čo máme spoločné s baktériami. Jadrá našich buniek však nie sú jediným miestom, kde nájdeme DNA. Kde všade sa ešte  nachádza v našom tele a prečo je potrebné ju stále skúmať? Máme v tele aj DNA, ktorá nie je naša? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete  vo vedeckej cukrárni. 


Prednášajúci:

RNDr. Tomáš Szemes, PhD. absolvoval v roku 2003 Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získal v roku 2010. Špecializuje sa na čítanie DNA metódou, ktorej sa hovorí sekvenovanie. Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského je vedúcim Centra genomiky a bioinformatiky. V roku 2006 založil s kolegami technologickú start-up firmu Geneton, ktorá sa venuje výskumu a vývoju metód pre biomedicínu. V súčasnosti tu pôsobí ako riaditeľ pre výskum a vývoj. Spolu s tímom je autorom nového testu Trisomy test, ktorý sa stal súčasťou klinickej starostlivosti tehotných žien, a to nielen na Slovensku. Popri 41 odborných publikáciách v indexovaných odborných žurnáloch je spoluautorom európskeho patentu a ďalšie dva má podané. Žije s manželkou a dvoma dcérami v Modre a od roku 2016 sa začal venovať aj výrobe vína. Ani pri vinárčení nezaprie vedca, minulý rok sa totiž začal zaoberať tiež skúmaním procesov výroby vína.