Po tretíkrát prichádza Trans Tech Burza

Termín: 10.5.2017, 09:00 - 10.5.2017, 17:00

Trans Tech Burza, podujatie zamerané na predstavenie v praxi uplatniteľných výsledkov výskumu a vývoja dosiahnutých na slovenských univerzitách, univerzitných vedeckých parkoch, ústavoch SAV ako aj vo výskumných ústavoch SR. Hlavnými cieľovými skupinami podujatia sú zástupcovia vedeckovýskumnej sféry verejných inštitúcií SR a zástupcovia podnikateľskej sféry. Hlavným cieľom podujatia je prepojiť ponuky a požiadavky vedeckovýskumnej a súkromnej sféry sprevádzané prenosom konkrétnych technológií a poznatkov, teda umožniť „transfer technológií“.

Tento rok podujatie prináša novinku – vďaka spolupráci s úspešnou platformou TechSummit sa Trans Tech Burza 2017 bude konať formou subkonferencie ako súčasť eventu TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 (10. – 11.5.2017, Hotel Saffron, Bratislava). Súčasná prítomnosť ďalších viacerých subkonferencií zameraných na iné aktuálne témy z oblasti moderných technológií ako napríklad Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, a.i. predpokladá väčší výskyt podnikateľských subjektov – potenciálnych partnerov VVI na Slovensku.

Účasť na podujatí Trans Tech Burza 2017 formou prezentácie v katalógu/posteru je pre záujemcov z vedeckovýskumných inštitúcií BEZPLATNÁ – v prípade záujmu zúčastniť sa podujatia týmto spôsobom kontaktujte vaše centrum transferu technológií, alebo nášho pracovníka. V prípade záujmu o osobnú účasť na podujatí alebo ak ste záujemca z podnikateľskej sféry – všetky organizačné informácie vrátane informácie o poplatkoch nájdete TU.