Podujatia

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

ResInfra@DR Know-how exchange forum

22.5.2019, 09:00

Diskusné fórum ResInfra@DR je vynikajúcim miestom pre zainteresované strany (najmä zainteresované výskumné subjekty a infraštruktúry), aby reflektovali súčasné výzvy a iniciatívy prijatím navrhovaných odporúčaní.

22. - 23. 5. 2019, BRATISLAVA, CVTI SR

Viac informácií


ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ

21.5.2019, 9:30

Centrum vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA spolu s a univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ, ktorá sa uskutoční dňa 21.5.2019, v kongresovej hale Univerzity Mateja Bela,  Banská Bystrica.

Viac informácií


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>