Knihovnícke odborné minimum

Centrum VTI SR v Bratislave organizuje rekvalifikačný kurz určený pracovníkom knižníc a informačných pracovísk, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania.

Termín: 4. – 15. 2. 2013
Miesto: Seminárna miestnosť CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, 812 23 Bratislava)
Cena:

-        kurz 110,00 €  s DPH

-       skúška 15,00 € s DPH
Odborný garant: PhDr. Mária Žitňanská
Organizačný garant: Mgr. Mária Vajgelová

Uzávierka prihlášok: po naplnení kurzu

Informácie o kurze – všeobecné

Informácie o aktuálnom kurze

Prihláška

Posledný update stránky: 2013-02-07 15:58