BEGIN:VCALENDAR PRODID:www.cvtisr.sk - kalendár podujatí VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DTSTART:20181025T170000 DTEND:20181025T190000 DESCRIPTION:Ako usvedčiť vírus SUMMARY:

Pozývame vás do októbrovej ve deckej kaviarne\, v ktorej budeme diskutovať o tom\, aké na jnovšie metódy založené na genetických poznatkoch sa vyvíjajú pre od haľovanie a identifikáciu nebezpečných vírusov u hospodárskych a voľne žijúcich zvieratách.

Vo št vrtok 25. 10. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom významný vedec\, molekulárny biológ a vedúci vedecký pracovník\, prof. Ing. Štefan Vilček\, DrSc.\, z Katedry epizootológie a par azitológie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Ko šiciach.

END:VEVENT END:VCALENDAR