BEGIN:VCALENDAR PRODID:www.cvtisr.sk - kalendár podujatí VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DTSTART:20180522T090000 DTEND:20180522T170000 DESCRIPTION:Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií SUMMARY:

Centrum vedecko-technických inform ácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Spoločenské a environ mentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií\, ktor sa bude konať 22. mája 2018 o 9:00 v hoteli Tatra v Bratislave.& nbsp;

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20180426T170000 DTEND:20180426T190000 DESCRIPTION:VEDA V CENTRE: Osteoporóza - „Tichý vykrádač kostí“ SUMMARY:

Pozývame vás do aprílovej ved eckej kaviarne\, v ktorej budeme diskutovať o tom\, prečo sa osteoporóza zaraďuje medzi aktuálne civilizačné hrozby a  prečo vlastne dochádza k nárastu rizika zlomenín u star ších ľudí.

Vo štvrtok 26. apríla 2018 o  17.00 hod. bude naším hosťom uznávaný lek ár a  rešpektovaný odborník na osteoporózu\, prof. MUDr. Juraj Payer\, PhD.\, MPH\, FRCP\, prednosta V. internej kliniky Leká rskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave\, p rodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave a hlavný odb orník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a&nbs p;odbor endokrinológia.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20180424T090000 DTEND:20180424T110000 DESCRIPTION:Vedecká cukráreň: Kde všade nájdeme DNA v našom tele? SUMMARY:

DNA\, teda deoxyri bonukleová kyselina\, predstavuje jednu z najväčších molekúl v&n bsp;našich bunkách. Jej význam je ozaj dôležitý\, pretože predstavuj e akési dátové úložisko našej genetickej informácie.
Jadrá na ich buniek však nie sú jediným miestom\, kde nájdeme DNA. Kde všade s a ešte  nachádza v našom tele a prečo je potrebné ju st ále skúmať? Máme v tele aj DNA\, ktorá nie je naša? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete  vo vedeckej cukrárn i. Podujatie sa koná 24.4. 2018.
Hosťom bude RNDr. Tomáš Szemes\, PhD. 

END:VEVENT END:VCALENDAR