BEGIN:VCALENDAR PRODID:www.cvtisr.sk - kalendár podujatí VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DTSTART:20190207T083000 DTEND:20190207T120000 DESCRIPTION:COST Infoday 2019 SUMMARY:

Srdečne Vás pozývame na COST Infoday 2019 za účasti riaditeľa COST Association Dr Ronald de Bruina.

COST je najdlhšie trvajúci európsky program  na podporu nadnárodn ej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy i mimo nej.

Dátum: 07.02.2019 od 8:30 do 12:00
Miesto konania: konferenčná sála CVTI\, 2.posch.\, Lamačská cesta 8/A\, Bratislava

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20190131T170000 DTEND:20190131T190000 DESCRIPTION:Mraky nad jurským parkom - Vrcholy a krízy dávneho života d oby dinosaurov SUMMARY:

Pozývame vás do januárovej ve deckej kaviarne\, v ktorej budeme diskutovať o jurskom obdob í vývoja našej Zeme\, v ktorom ovládli takmer celú našu planétu najv äčšie a najznámejšie tvory\, aké kedy žili. Budeme hovoriť o vrchol och a krízach života dinosaurov\, ale aj o tom\, prečo napriek mnohým n ovým faktom a poznatkom o tejto dobe\, vieme stále málo o ich vtedajšom svete.

Vo štvrtok 31. 1. 2019 o&n bsp;17.00 hod. bude našim hosťom významný slovenský vedec\ , geológ a paleontológ\, doc. RNDr. Jozef Michalík\, DrSc. z Úst avu vied o Zemi SAV v Bratislave.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20190130T090000 DTEND:20190130T110000 DESCRIPTION:Vedecká cukráreň: Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou SUMMARY:

V prednáške sa zameriame &nb sp;na rozloženie asteroidov v Slnečnej sústave\, povieme si\, čo s ú potenciálne nebezpečné asteroidy a ako prebieha ich výskum z ko zmických sond. Zem má so stretnutiami s asteroidmi bohaté skúsenos ti. ...

Prednášateľ: doc. RNDr. Ján Svoreň\, DrSc.\, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV

30. 1. 2019 o 9.00 hod\, v budove CVTI SR na Lamačskej ces te 8/A na Patrónke v Bratislave

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20190123T090000 DTEND:20190123T120000 DESCRIPTION:Pozývame na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME In strument - 1.fáza SUMMARY:

Pozývame Vás 23.1. 2019 < /strong>na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrume nt - 1.fáza  Cieľom je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejších problémoch a nedostatkoch projektových n vrhov v rámci schémy SME Instrument – 1. fáza.     ;            &n bsp;             ;            &n bsp;             ;   Cieľovou skupinou sú zástupcovia obchodných spoločností \, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh proje ktu vo februári a v máji 2019.

END:VEVENT END:VCALENDAR