BEGIN:VCALENDAR PRODID:www.cvtisr.sk - kalendár podujatí VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DTSTART:20180215T090000 DTEND:20180215T154500 DESCRIPTION:Patenty\, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume SUMMARY:

Duševné vlastníctvo je cenná zl ožka majetku firmy\, ktorú treba vedieť identifikovať\, chrániť a v k onečnom dôsledku speňažiť a využiť na rast firmy. Využite prítomno sť slovenských a zahraničných expertov z CVTI SR\, národného kontaktného bodu pre Horizont 2020 a European IPR Helpdesk ...

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20180130T090000 DTEND:20180130T110000 DESCRIPTION:"Snehové vločky - je skutočne každá z nich jedinečná?" SUMMARY:

Všeobecne panuje na svete rozšírený mýtus\, že žiadne dve snehové vločky nie sú rovnaké a každá je iná. ...

END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20180125T170000 DTEND:20180125T190000 DESCRIPTION:Odpad ako zisk SUMMARY:

Pozývame vás do januárovej vedec kej kaviarne\, v ktorej budeme diskutovať o organickom odpade a& nbsp;možnostiach jeho optimálneho zhodnocovania tak\, aby sme z toho profitovali.

 

END:VEVENT END:VCALENDAR