Knihy, e-knihy

vstup do online katalógu

(info)

Návrh na zakúpenie dokumentu - ak ste nenašli v našom katalógu knihu, ktorú ste hľadali alebo máte tip na zaujímavú novinku do fondu CVTI SR, pošlite nám svoj návrh.

Knihy sa požičiavajú absenčne a prezenčne.

Ako registrovaný používateľ si môžete (aj cez internet) po prihlásení do knižničného systému vyhľadaný dokument objednať.

 

 

 

plnotextové e-knihy: e-knihy

licencované - prístupné v študovniach a cez vzdialený prístup -
prístupné cez služby vydavateľstiev: 

Názov zdroja Prístup
z priestorov CVTI SR
 Vzdialený prístup
(mimo CVTI SR)

KNOVEL

domček globus

ELSEVIER

domček globus

EBSCO

domček globus

IGI GLOBAL

domček globus

 
Registrovaní používatelia CVTI SR môžu bezplatne využívať e-knihy na internetových pracoviskách v študovniach,
ako aj cez vzdialený prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
 

Informácie o možnostiach práce v študovniach poskytne konzultačná služba, bližšie informácie možno získať aj e-mailom.

 

Posledný update stránky: 2015-03-03 09:59