Reindustrializácia Európskej únie 2016 (REinEU2016)

Reindustrializácia Európskej únie 2016

(Re-Industrialisation of the EU 2016)  (REinEU2016)

Dátum:  26. – 28 október 2016

Miesto konania: výstavisko Inchceba, Bratislava


Cieľ: Konferencia REinEU 2016 si za svoj cieľ dáva dostať do pozornosti význam vedy, výskumu a inovácií v rámci rozvoja ekonomiky európskeho priestoru a jeho reindustrializácie.

Zámerom je poskytnúť priestor nielen medzinárodnej komunite z oblasti vedy a výskumu, ale i zástupcom komerčného prostredia.  Súčasťou podujatia budú expozície progresívnych podnikov a univerzít, návštevy inovatívnych podnikov v Bratislave a okolí, posterová sekcia a matchmaking.

Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravovali podobné podujatia v predchádzajúcom období (luxemburské a holandské predsedníctvo EÚ).

Projekt REinEU2016 je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 pre výskum a inovácie na základe grantovej dohody č. 685 722.


KONTAKT:  Paulína Bӧhmerová; 02/69 253 169; 0917 733 475; paulina.bohmerova@cvtisr.sk

WEB: www.reineu2016.eutlačová správa: "BRATISLAVSKÁ AGENDA"  - NOVÝ IMPLUZ PRE EURÓPSKY PRIEMYSEL     /október 2016

BRATISLAVA AGENDA  A call for a European Industrial Revolution  to Re-industrialise Europe

fotogaléria: konferencia Reindustrializácia Európskej únie 2016  

monitoring médií: konferencia Reindustrializácia Európskej únie 2016 

www.reineu2016.eu
Posledný update stránky: 2016-11-16 10:26