NÁRODNÉ PROJEKTY

 

Programové obdobie 2014 - 2023


  • Operačný program Výskum a Inovácie

NISPEZ IV

DC VaV II


  • Operačný program Ľudské zdroje

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Posledný update stránky: 2018-03-14 10:14