OpenAIRE-Advance

OpenAIRE-Advance

Program: HORIZONT 2020

Research and Innovation action

Celý názov projektu:  OpenAIRE Advancing Open Scholarship

Koordinátor: University of Athens

Trvanie projektu: január.2018 - december 2020

Rozpočet CVTI SR:  77 500 €

OpenAIRE-Advance pokračuje v plnení misie projektu OpenAIRE v úsilí podporiť otvorený prístup / otvorené dátové služby v Európe.

 Pomocou udržania súčasnej úspešnej infraštruktúry pozostávajúcej z ľudskej siete a silných technických služieb posilňuje svoje predošlé úspechy pričom pracuje na zmene hybnej sily medzi komunitami Open Science  s cieľom stať sa dôveryhodnou e-infraštruktúrou v European Open Science Cloude. OpenAIRE-Advance sa snaží o posilnenie National Open Access Deskov (NOAD) aby sa stali kľúčovými prvkami medzi národnými dátovými infraštruktúrami a umiestnili OA a otvorenú vedu do národných agend.

Ďalšie informácie o projekte:

www.openaire.eu/advance

Kontakt:
lubomir.bilsky@cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2018-02-15 11:10