MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY


  • European Network for Academic Integrity

ENAI

ENAI


  • Program Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

EcoInn Danube                  

   

         

         

   

ResInfra@DR                         
      

  • Program Interreg CENTRAL EUROPE

FabLabNet                                                                                                    

        

                     

                        

                             


  • Program HORIZONT 2020                                                           

REinEU2016                         UKONČENÝ

SET Plan 2016-CEEC X          UKONČENÝ

SECID                                  UKONČENÝ   

OpenAIRE 2020

VIP4SME

Cosmos 2020

Idealist 2018

NCPs CaRE

NET4SOCIETY4

SEREN3

NUCL-EU 2020

ETNA 2020

Noc výskumníkov

                 


Programové obdobie 2007 - 2013


  • Operačný program Stredná Európa

FORT

CENTRAL COMMUNITY


  • Operačný program Juhovýchodná Európa

SEE SCIENCE

SEETECHNOLOGY


  • Program cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko

SMARTNET

Posledný update stránky: 2017-07-10 08:30