MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY


  • Program Interreg CENTRAL EUROPE

FabLabNet

                                                              


  • Program HORIZONT 2020                                                           

REinEU2016

SET Plan 2016-CEEC X

SECID

OpenAIRE 2020

VIP4SME

Cosmos 2020

Idealist 2018

NCPs CaRE

NET4SOCIETY4

SEREN3

NUCL-EU 2020

ETNA 2020

Noc výskumníkov

                 


Programové obdobie 2007 - 2013


  • Operačný program Stredná Európa

FORT

CENTRAL COMMUNITY


  • Operačný program Juhovýchodná Európa

SEE SCIENCE

SEETECHNOLOGY


  • Program cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko

SMARTNET

Posledný update stránky: 2016-09-27 09:43