Archív obsadzovaných pozícií

Finanční manažéri pre národné a medzinárodné projekty CVTI SR  word

Odborný pracovník - agenda súvisiaca s popularizáciou vedy a techniky      

Projektový manažér

Projektový manažér pre medzinárodné projekty   word

Projektový manažér doc

Administratívny pracovník
so zameraním na agendu podpory otvorenej vedy a výskumu

Odborný pracovník (2 miesta)
so zameraním na agendu otvoreného prístupu k výsledkom vedeckého výskumu

Odborný pracovník (2 miesta)
so zameraním na informačné technológie

Projektový manažér/finančný manažér  doc

Administratívny pracovník projektu - personalista  doc

Odborný/administratívny pracovník projektu  doc

Animátor v Zážitkovom centre vedy Aurelium        

Národný koordinátor kontaktných bodov pre Horizont2020 

Upratovačka v Zážitkovom Centre Vedy Aurelium  

Samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie

knižnično-informačný pracovník oddelenia periodických dokumentov

manažér monitoringu

odborný pracovník pre verejné obstarávanie

odborný pracovník - knihovník so zameraním na informačno-komunikačné technológie

odborný pracovník - jazykový korektor

grafik animátor

finančný manažér - účtovník

odborný pracovník - jazykový korektor - cudzie   jazyky

Odborný pracovník so zameraním na agendu Open Access

Posledný update stránky: 2018-05-16 09:04