Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“) kladie dôraz na súkromie osôb, ktoré navštevujú túto internetovú stránku. Táto informácia slúži na oboznámenie sa so spôsobom ich použitia. CVTI SR zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, resp. s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov krajiny, v ktorej sa kompetentné oddelenie zodpovedné za spracovávanie údajov nachádza.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

CVTI SR zbiera len tie osobné údaje, ktorých právnym základom spracúvania je osobitný právny predpis, alebo ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas      s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Prehliadaním webových stránok CVTI SR sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na serveroch za účelom správy systému prípadne pre účely štatistiky a podpory. Ide najmä o údaje: meno poskytovateľa pripojenia na internet, adresa internetového protokolu ‏(IP), verziu Vášho prehliadača, operačný systém pracovnej stanice, ktorou pristupujete na túto internetovú stránku.

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našich webových stránok. Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na plnenie účelu stanoveného pri získavaní osobných údajov. Zároveň máte právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať a taktiež máte právo požiadať o aktualizovanie Vašich osobných údajov.

Zmeny týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zverejňované na našich webových stránkach.

3. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

CVTI SR neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimku tvoria zmluvní partneri, ktorí sú zmluvne viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou. K získaným osobným údajom pristupujú ako k dôverným a zároveň sú povinní sa riadiť platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Kontaktujte nás

Akékoľvek otázky alebo podnety v oblasti ochrany osobných údajov nám zasielajte na: sekretariat@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2018-06-05 09:01