Reprografické a knihárske služby

 

študovniach sú k dispozícii samooblužné multifunkčné zariadenia, na ktorých si registrovaní používatelia:

  • vyhotovujú xerokópie
  • skenujú
  • tlačia z internetu


Knihárske a reprografické práce poskytuje za úhradu (časť 9 cenníka) knihárska dielňa.

 
Kontakt:
tel.: 02/ 69 253 148; e-mail: reprografia@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2017-10-10 11:07