Blog

 

Archív

Blog

infoBlog Centra VTI SR

  • prináša informácie o ponúkaných informačných zdrojoch  a službách,ktoré je možné využívať na našich špecializovaných pracoviskách,
  • biznis informácie
  • informácie z oblasti európskej integrácie
  • zaujímavosti zo života knižnice, podujatia,organizované kurzy,
  • informuje o aktivitáchsmerujúcich k budovaniu Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie
  • ponúka používateľom CVTI SR a užívateľom internetu aktívne prispievať k budovaniu nového informačného priestoru - Knižnice 2.0,
  • prispieva k skvalitneniu našich služieb.
 

 

 

-----------------