Celoslovenská podpora v oblastiah ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva z akademického prostredia

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané            na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou.

Kolegovia pravidelne organizujú napríklad podujatie s medzinárodnou účasťou Konferencia Transfer technológií                   na Slovensku a v zahraničí, ktorého súčasťou je odovzdávanie Ceny za transfer technológií na Slovensku.

Navštívte Národný portál pre transfer technológií (NPTT) a zistete viac.  

Posledný update stránky: 2018-12-10 10:24