80. výročie knižnično-informačných služieb CVTI SR

Pre časopis CVTI SR ITlib.Informačné technológie a knižnice pripravili kolegovia zo Sekcie Vedecká knižnica článok nielen k histórii poskytovania knižnično-informačných služieb v našej inštitúcii, ale aj aktuálne riešeným témam.

Webová stránka časopisu prináša výber z článku. Celý článok je pripravený pre vydanie číslo 1/2018.

80. výročie knižnično-informačných služieb CVTI SR

   

Posledný update stránky: 2018-12-10 10:24