Detaily

< späť
meno Ďorď, Ján
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.4 CENTRUM VEDY
pracovisko Bojnická 3, 831 04 Bratislava
miestnosť Aurelium
telefón +421 918 547 478
e-mail ...@cvtisr.sk jan.dord