Kurz Knihovníckeho odborného minima - posledné voľné miesta!

Centrum VTI SR v Bratislave oznamuje všetkým záujemcom, že v dňoch 9. – 20. 4. 2018 s ukončením 18. 6. 2018, organizuje rekvalifikačný kurz určený pracovníkom knižníc a informačných pracovísk, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania.

Miesto: CVTI SR,  Lamačská cesta 8/A, 812 23 Bratislava, seminárna miestnosť č. 236, 2. poschodie
Cena: 150,00€ s DPH, hradí sa po potvrdení o zaradení do kurzu


Odborný garant: Mgr. Jana Kasáková, PhD.
Organizačný garant: Mgr. Mária Vajgelová

Uzávierka prihlášok: po naplnení kurzu, najneskôr 20. 3. 2018

Informácie o kurze – všeobecné

Informácie o aktuálnom kurze

Prihláška 2018

Posledný update stránky: 2018-03-06 17:02