Detaily

< späť
meno Pavliková, Marta, Ing., PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.3 ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA
3.3.1 Oddelenie CIP VVI
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 217
telefón 0917 733 503
e-mail ...@cvtisr.sk marta.pavlikova1