Detaily

< späť
meno Vetrecin - Čeplíková, Zuzana, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.2 ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 218
telefón 02/69 253 134
e-mail ...@cvtisr.sk zuzana.ceplikova