Nové číslo ITlib.Informačné technológie a knižnice

prečítajte si zaujímavé články nového čísla - 4/2012 nášho periodika s témou Pamäťové inštitúcie - perspektívy

Posledný update stránky: 2013-07-16 14:47