Knihovnícke odborné minimum

Centrum VTI SR v Bratislave organizuje rekvalifikačný kurz určený pracovníkom knižníc a informačných pracovísk, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania.

Termín: 28. 5. – 8. 6. 2012
Miesto: Seminárna miestnosť CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, 812 23 Bratislava)
Cena:

  • kurz 95,20 €  s DPH
  • skúška 11,90 € s DPH

Odborný garant: PhDr. Mária Žitňanská
Organizačný garant: Mgr. Mária Vajgelová

Uzávierka prihlášok: po naplnení kurzu

Informácie o kurze – všeobecné

Informácie o aktuálnom kurze

Posledný update stránky: 2012-07-10 15:13