AKTUÁLNE: Zapojte sa do súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017

 

Zaujímate sa o vedu a techniku a zárovň radi kreslíte alebo fotíte? Pošlite svoje výkresy alebo fotografie do súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Tento rok si pre vás Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku pripravilo výtvarnú súťaž na tému „Ako recyklujem“ a fotografickú súťaž „Voda a veda“.  

Ak ste žiakmi základnej školy, osemročného gymnázia alebo základnej umeleckej školy na Slovensku a máte od 11 do 16 rokov, môžete sa zapojiť do výtvarnej súťaže. Ak ste študenmi ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, (alebo ste doktorandom), môžete  poslať do súťaže svoje fotografie.

Uzávierka oboch súťaží je 11. októbra 2017. Všetky informácie o súťažiach, štatúty, pravidlá, plagáty a prihlášky nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Posledný update stránky: 2017-09-27 09:00