Aktuality

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania

Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT  Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.  


Viac informácií

Ako na ochranu duševného vlastníctva? ...

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) v rámci projektu VIP4SME konalo podujatie „Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume“, ktoré by malo pomôcť výskumníkom lepšie sa zorientovať v možnostiach ochrany duševného vlastníctva.


Viac informácií

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť - vo februári aj pre päť ďalších krajov

V  rámci národného  projektu  IT  Akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie  sa budú konať prvé  stretnutie neformálneho  vzdelávania  riaditeľov  základných  a stredných škôl. Po januárovej aktivite pre Košický a Prešovský kraj, pokračuje podujatie vo februári v ďalších piatich krajoch. 


Viac informácií

Súťaž Inovatívny čin roka príjíma prihlášky do 6. apríla 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017". Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka" je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Prihlášky do súťaže možno podávať až do 6. apríla 2018.

 


Viac informácií

O európskych výskumných infraštruktúrach ... aj so zástupcom Európskej komisie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) usporiadalo v piatok 2. februára 2018 Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry. Cieľom tohto podujatia bolo informovať širokú vedeckovýskumnú komunitu o spôsobe využitia výskumných infraštruktúr, a to nielen pre priamych príjemcov grantov v programe H2020.


Viac informácií

Prístup do časopisov vydavateľstva Taylor and Francis

Pre registrovaných používateľov do 16. 2. 2018


Viac informácií

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) v čase 9:00 – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach v posluchárni RB0A5 bude konať prvé stretnutie neformálneho vzdelávania riaditeľov základných astredných škôl košického a prešovského kraja.


Viac informácií

Úrad vlády SR: Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí

... Na seminári sa prijímateľom ponúklo aj množstvo informácií, ktoré pomôžu pri bezproblémovom čerpaní prostriedkov z ERDF. Príkladom je úspešný projekt, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Ide o projekt FabLabNet ...


Viac informácií

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

dokument Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v slovenskom aj anglickom jazyku. 


Viac informácií

Medzinárodné projekty EcoInn Danube a FabLabNet ako úspešné projekty programov Interreg Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa

V utorok 9. januára 2018 sa o 10.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý pre realizátorov projektov organizuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod.

Zameraný bude na  predchádzanie chýb pri vykazovaní výdavkov a realizovaní verejného obstarávania. Zaujímavou súčasťou podujatia bude prezentácia úspešných projektov, ktoré v rámci nadnárodných programov realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>