Aktuality

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

PREDĹŽENÁ REGISTRÁCIA - DO 7.10. 2018!!! / TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2018

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. V tomto roku Vám predstavíme už jeho ôsmy ročník, ktorého nosnou témou je Štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií. Podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 10. októbra 2018, 


Viac informácií

CVTI SR si svoje výročie pripomína aj v digitálnej knižnici

Dnešné Centrum vedecko-technických informácií SR tento rok jubiluje. Pri príležitosti svojho 80. výročia pripravilo aj špecializovanú časť vlastnej digitálnej knižnice venovanú tejto významnej udalosti. Vznikla tak originálna digitálna zbierka so zaujímavými historickými dokumentmi či fotografiami.


Viac informácií

Zdarma na biznis podujatie? Príležitosť pre malých a stredných podnikateľov ponúka výzva Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (SBA) dáva aktuálne príležitosť malým a stredným podnikateľom či už do 3 rokov od založenia podnikania, ale aj od 3 rokov od založenia podnikania, zúčastniť sa workshopu, konferencie či inéhho odborného podujatia a "nakopnúť " tak svoje podnikanie.  Šancu majú i tí, v rámci Bratislavského kraja.


Viac informácií

Štyristo vysokoškolákov môže zlepšiť svoje osobnostné a komunikačné kompetencie

Byť pripravený do pracovného života a navyše v ňom čo najlepšie uspieť zahŕňa vedieť aj správne komunikovať, hrať tímovo či zvládať konflikty. To, že to všetko potenciálny uchádzač o zamestnanie výborne zvláda môže zamestnávateľovi napovedať aj skratka ECo-C® v životopise. Ide o európsky certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktuálne má šancu bezplatne ho získať štyristo vysokoškolákov. Potrebné vzdelávanie a testovanie absolvujú vďaka národnému projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.       


Viac informácií

Účastníci Zelenej letnej školy: Prišli, získali poznatky a naplnili svoje zámery

Nápady, inšpirácia, snaha posunúť vlastný projekt a nemenej dôležitá, príjemná atmosféra. Aj to predstavila Zelená inovačná a podnikateľská letná škola v Bratislave. Druhý ročník podujatia opäť ponúkol priestor pre ekoinovátorov, kde sa mohli dozvedieť, ako dať svojej zelenej myšlienke zelenú.    


Viac informácií

Počas prázdnin som skonštruoval robota a vytvoril si 3D hračku

Aj takýto môže byť prázdninový zážitok školáka, o ktorom bude v septembri spolužiakom rozprávať. V jedinečnej bratislavskej tvorivej dielni chystajú denný tábor digitálnych technológií.   


Viac informácií

Dve tisíc vysokoškolákov môže získať takzvaný Európsky vodičský preukaz na počítač. Testy zrealizujú v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie

Európsky vodičský preukaz na počítač -  ECDL - European Computer Driving Licence je certifikátom, vďaka ktorému sa absolventi môžu stať atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov. Zvýšia tak aj svoju uplatniteľnosť na pracovanom trhu. Aktuálne má dvetisíc vysokoškolákov možnosť získať tento certifikát bezplatne prostredníctvom národného projektu  IT Akademia – vzdelávanie pre 21. storočie. Samotné testovanie budú zabezpečovať akreditované centrá.         


Viac informácií

Projekt ResInfra@DR: OZNÁMENIE O VÝZVE PRE EXPERTOV NA ZARADENIE DO REGISTRA HODNOTITEĽOV VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR

Projekt ResInfra@DR spustil výzvu pre skúsených hodnotiteľov, ktorí chcú byť zaradení do registra hodnotiteľov výskumných infraštruktúr (VI). Hodnotitelia musia mať vedomosti, skúsenosti a schopnosti vykonávať ex-ante hodnotenia pripravovaných nástrojov VI alebo plánovaných VI v dunajskom makroregióne.


Viac informácií

Chcú posunúť svoj eko-projekt ďalej, zašli na zelenú letnú školu

Na začiatok si povedali, čo znamená byť ekoinovatívny a oboznámili sa dôležitým procesom takzvaného dizajnového myslenia. Účastníci Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy, v pondelok, 25. júna 2018, premiérovo „zasadli do lavíc“ v Bratislave. Začal sa druhý ročník tohto podujatia a potrvá celý týždeň. 


Viac informácií

O trendovom vyučovaní matematiky či internetu vecí

Vyučovacie predmety ako Informatika v prírodných vedách a matematike či Internet vecí. Špeciálne triedy zamerané na informatiku, ale aj ocenené talenty v oblasti sieťových technológií z radov slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov. O trendoch vo vzdelávaní informatiky a jej prepojení s ďalšími prírodnými a odbornými predmetmi, diskutovalo nedávno viac ako šesťdesiat učiteľov stredných škôl na konferencii NetAcad 2018.

Konferencia NetAcad 2018 bola organizovaná v rámci aktivít národného projektu IT AKADÉMIA– vzdelávanie pre 21. storočie.     


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>