Aktuality

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Doktorandi a mladí výskumníci je tu ERIN 2018

Medzinárodná konferencia ERIN 2018 sa tento rok uskutoční 2. – 4. mája 2018 v obci Častá. Koncepcia konferencie vznikla v roku 2007 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Strojníckej fakulte. Za dvanásť rokov sa stala prestížnou konferenciou zacielenou na doktorandov a mladých výskumníkov.

Registrácia účastníkov je možná do 13. apríla 2018. CVTI SR je partnerom podujatia.


Viac informácií

SLORD: Zhrnutie seminára Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému

Dňa 19. marca 2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil odborný seminár s názvom Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému. Podujatie organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli.


Viac informácií

Sieťoví odborníci sú v IT žiadaní ... medzi mladými ich hľadá súťaž

Odborníkov v oblasti počítačových sietí dnes potrebujú tak malé a stredné podniky, ako aj veľké nadnárodné spoločnosti. Budúcich profesionálov aktuálne preverila celoslovenská súťaž.  Zúčastnilo sa jej takmer sto jednotlivcov z radov stredoškolákov a vysokoškolákov.  

Súťaž sa konala v rámci aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie.  


Viac informácií

Jarmok, kde sa „predávala“ matematika, fyzika či biológia

Žiaci základných a stredných škôl sa na takzvanom Vedeckom jarmoku presvedčili, že technické či prírodovedné predmety nie sú len o poučkách a ich presnom výklade. Ale aj o experimentoch, zábave a poznávaní súvislostí.

Táto netradičná vedecká prezentácia sa konala 13. marca 2018 ako súčasť aktivít národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

Webináre SAGE Research Methods

Dňa 20. marca a 17. apríla 2018 


Viac informácií

Prečo byť v IT znamená byť „IN“

Stredoškoláci, ale aj žiaci základných škôl budú môcť v nasledujúcich dňoch získať reálny kontakt s prostredím IT biznisu a IT technológií u nás. Pripravované podujatia v rámci aktivít národného projektu IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21. storočie ich majú motivovať, aby sa i oni rozhodli stať sa jeho súčasťou.


Viac informácií

CVTI SR hostilo stretnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020

Dňa 6. marca 2018 sa za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Oľgy Nachtmannovej uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR spoločné zasadnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.


Viac informácií

Robot záchranár, hrajúci futbal alebo tanečný „partner“ – RoboCup 2018

Deti zo základných školách, ale aj stredoškoláci si preverili svoje zručnosti v stavbe a programovaní robotov na 23. ročníku celoslovenskej súťaže RoboCup. Aktuálny 23. ročník sa konal v rámci národného  projektu  IT  Akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

FabLab Bratislava: Máte dobrý nápad alebo rozpracovaný prototyp?

Máte dobrý nápad alebo rozpracovaný prototyp? V tom prípade je pripravovaná séria workshopov určená práve vám. Získajte vedomosti v oblasti uvedenia produktu na trh a tí najlepší aj tréningový kurz, ktorého cieľom bude urýchlenie tvorby prototypu. Už od 2. apríla 2018!

Prihlásiť sa môžete do 15. marca 2018.  


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>