Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Pozývame na odborné diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia CVTI SR

Pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravujeme odborné diskusné fórum. Pozývame Vás spoločne sa venovať aktuálnym témam v oblasti informačnej podpory vedy, transferu technológií, ale aj európskeho výskumného priestoru.


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ocenila porota konferencie ITAPA 2018 špeciálnou cenou

Medzinárodná konferencia ITAPA každoročne oceňuje úspešné projekty zamerané na modernizáciu a digitalizáciu verejnej správy. Po druhýkrát sa udeľovala aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Zapojiť sa mohli projekty z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju informatizácie a digitalizácie vo svojej krajine.

Špeciálnu cenu poroty tentokrát získal projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii.

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť - úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.


Viac informácií

CVTI SR na čele slovenskej delegácie na III. ročníku konferencie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a štátmi strednej a východnej Európy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reprezentované generálnym riaditeľom, prof. Jánom Turňom, bolo deklarované ako hlavný európsky partner za krajiny strednej a východnej Európy pre spoluprácu s Čínskou ľudovou republikou v oblasti transferu technológií.


Viac informácií

Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.


Viac informácií

Vyjadrené číslom - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

Pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR sme pripravili v týždni od 26. – 28. novembra 2018 priestor pre formálne a neformálne diskusie o súčasnosti i budúcnosti našej jubilujúcej inštitúcie, ale i dnešnej inovatívnej doby spojenej s neustálym rozvojom vedy a výskumu.


Viac informácií

Levočské múzeum školstva má originálnu výstavu. Venuje sa najväčšiemu výrobnému družstvu v regióne

Ponúkalo pracovné príležitosti pre nevidiacich a slabozrakých. Vďaka nemu sa mohli zdravotne znevýhodnení pracovne uplatniť a nájsť sebarealizáciu. Najväčšie výrobné družstvo v spišskom regióne je dnes vo svojej významnej podobe už minulosťou. Pripomína ju však výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.


Viac informácií

Generálny riaditeľ CVTI SR na čínskom fóre o formáte Virtuálneho centra transferu technológií. Spôsob ako uľahčiť spoluprácu strednej a východnej Európy s Čínou.

Dňa 12. októbra 2018 sa v čínskom Pekingu uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.mPodujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, čínskej akademickej obce, delegáti z krajín strednej a východnej Európy, ako aj predstavitelia veľvyslanectiev európskych krajín v Pekingu. Za Slovensko na podujatí vystúpil prof. RNDr. Ján Turňa CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR


Viac informácií

Národný workshop OpenAIRE

V stredu, 24. 10. 2018 organizuje CVTI SR Národný workshop OpenAIRE. Ústrednou témou bude Otvorený prístup v európskom kontexte.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>