Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

SK4ERA: Výzva na prihlásenie sa za experta/mentora

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov.


Viac informácií

Pozývame vás do Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Plánujete návštevu múzea, v škole preberáte práve problematiku ľudských zmyslov, chcete vedieť, ako funguje kochleárny implantát? Čo tak navštíviť našu interaktívnu expozíciu, kde sa dozviete veľa zaujímavého, vyskúšate si repliky exponátov, dokonca prostredníctvom najnovšieho modelu zistíte, aké je vnímanie zvukov cez kochleárny implantát? Srdečne Vás pozývame na prehliadku a tešíme sa na Vás !


Viac informácií

Projekt VIP4SME: Workshop priblížil tému ochrany dizajnu

V rámci projektu VIP4SME sa 12. decembra 2018 v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) konal workshop s názvom Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií.


Viac informácií

Prevádzková doba počas vianočných sviatkov

od 2.1.2019 - štandardná prevádzková doba


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne zručnosti. 


Viac informácií

Projekt ResInfra@DR: Záverečný odborný seminár o usmerneniach a odporúčaniach pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr

Projekt ResInfra@DR zorganizoval v Budapešti dňa 27. a 28. novembra 2018 záverečný odborný seminár, ktorý bol zameraný na vytvorenie súboru metodických usmernení a odporúčaní pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr, o ktorých diskutovalo viac ako 40 odborníkov z dunajského makroregiónu i mimo neho.


Viac informácií

CVTI SR pri príležitosti 80. výročia diskutovalo s odborníkmi o aktuálnych otázkach

Centrum vedecko-technických informácií SR pravidelne vytvára priestor na odborné diskusie. Ani v rámci aktuálneho pripomenutia si 80. výročia jeho založenia sme si nenechali ujsť príležitosť ponúknuť širšej odbornej verejnosti priestor zdieľať skúseností a spoločne hľadať odpovede na aktuálne otázky v oblasti podpory vedy a výskumu.  


Viac informácií

Príbeh 80-tich rokov podpory vedy na Slovensku sa začal v Košiciach

Korene inštitúcie, ktorú dnes môžeme smelo považovať za synonymum podpory vedy na Slovensku, siahajú do Košíc. Práve v tomto meste si svoje 80. výročie založenia aj pripomenula.


Viac informácií

Špeciálny program v Zážitkovom centre vedy Aurelium

Interaktívne exponáty Zážitkového centra vedy Aurelium budú nasledujúci týždeň len jedným z lákadiel pre zvedavých návštevníkov. Od pondelka do stredy je pripravený aj zaujímavý sprievodný program.

Program je pripravený pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR


Viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov.

Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>